Clientul este lider, în Italia şi în lume, în sectorul pariurilor şi jocurilor online.

Principala cerinţă, menţionată explicit în faza de demarare a serviciilor, a fost aceea de a asigura un nivel foarte ridicat de calitate în ceea ce priveşte suportul oferit utilizatorilor, limitând costurile aferente atât prin eficienţa internă a gestionării contact center, cât şi prin utilizarea modului de contact puternic „multi-canal”.

Împreună cu clientul, am stabilit o soluţie şi o abordare centrată puternic pe ideea de echipă creând un grup de lucru care a inclus atât agenţii şi formatorii noştri care au deja experienţă în customer caring, cât şi resurse senior – atât ale noastre, cât şi ale clientului – cu competenţe şi experienţă deosebite de project management.

De asemenea, am stabilit un proces de evaluare a fiecărui operator în parte, cu frecvenţă lunară, atât din partea echipei noastre interne, cât şi din partea supervizorilor clientului.

Standardele de calitate şi cantitate atinse, conforme în mod constant cerinţelor specifice ale serviciului, chiar au depăşit aşteptările: indicatorii de Customer Satisfaction realizaţi prin munca comună au fost cei mai mari obţinuţi vreodată, în istoria serviciilor în discuţie, de către societatea client; şi continuă să crească în timp. Şi economiile de cost au fost foarte semnificative şi conforme bugetelor comune stabilite


Proiecte recente