Clientul este un important jucător în sectorul financiar, specializat în administrarea creditelor de nevoi personale.

Principala cerinţă prestabilită a fost aceea de a recupera un procent important din poziţiile debitoare actuale ale societăţii, contractate pentru achiziţionarea serviciilor Pay-TV, pe piaţa naţională italiană, recuperând şi eventuale echipamente (decoder etc.) care se află încă la utilizatorii restanţi.

Soluţia realizată pentru client a prevăzut în primul rând configuraţia accesărilor la bazele de date care conţin poziţiile debitoare şi pregătirea unei linii inbound dedicată pentru apelurile venite din partea debitorilor.

În mod clar, concis şi direct, operatorii, corespunzător instruiţi în ceea ce priveşte procedurile operative specifice ale societăţii client, prezintă utilizatorilor poziţia acestora, negociind şi o soluţie de decontare, conformă cu politica societăţii.

Standardele de calitate şi cantitate realizate, după câteva săptămâni de la demarare, în ceea ce priveşte activitatea, au fost garantate de o perioadă semnificativă de training, şi eventual coach ulterior, de care au beneficiat operatorii noştri. Şi sistemele de stimulare interne, adaptate corespunzător proiectului specific, au contribuit la îndeplinirea obiectivelor având un accentuat spirit de echipă în cadrul grupului de agenţi şi team leader dedicat acestei activităţi.


Proiecte recente